Ankara Yelken Kulübü’nün yenilenen organizasyon yapısı "yapısal kurullar", "fonksiyonel kurullar" ve "geçici birimler" olmak üzere üç farklı nitelikteki kurullardan oluşmaktadır:

 • Yapısal Kurullar

  Dernekler tüzük ve mevzuatını da kapsayacak şekilde Amaç ve ilgi alanına bakılmaksızın STK'larda genellikle var olan birimleri içermektedir.

  • Yönetim Kurulu
  • Genel Sekreterlik
  • Saymanlık
  • Denetleme Kurulu
  • Disiplin Kurulu
  • Hukuk Kurulu
 • Fonksiyonel Kurullar

  Ankara Yelken Kulübü'ne özgü olan, tüzük ve stratejik planında tanımlanan faaliyetleri yerine getirmesi ve hedeflerine ulaşması için gereken birimleri tanımlamaktadır. Bu birimler mevcut dokümanlar çerçevesinde AYK'nın misyonu ve vizyonu doğrultusunda faaliyet gösterirler. Fonksiyonel kurullarımız ve sorumlusu olan üyelerimiz şunlardır:

  • Üyelik Kurulu (Alper BAYSAL)
  • Tanıtım-İletişim Kurulu (Engin ÖZTÜRK)
  • Etkinlik Kurulu (İlhami KALE)
  • Eğitim Kurulu (H. Murat TÜZÜN)
  • Sponsorluk Kurulu (Önder FIRAT)
  • Kurumsal İlişkiler Kurulu (Cengiz YAĞMUR)
  • Komodorluk (Arzu YALÇIN)
 • Geçici Birimler

  İhtiyaç ortaya çıktığında, tanımlı ve süresi belirli işlerin yürütülmesi için üyeler arasından ve gerektiğinde AYK dışından belirlenen kişilerce oluşturulacak ve görevi bittiğinde dağılacak komisyonları içerir. Bu birimler Yönetim kurulu tarafından görevlendirilirler.

  • Projeler Komisyonu
  • Mali Denetim Komisyonu