Ankara Yelken Kulübü'nün idari, mali, savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik Avrupa Birliği projemiz "AYK Pupa Yelken" (Reinforce AYK To Go in Full Sail), Avrupa Birliği’nin Sivil Toplum Destek Programı çerçevesinde yürütülen "Yerel STK’lar Hibe Programı" Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 programı kapsamında finanse edilmekte ve yürütülmektedir.

AYK Pupa Yelken Projesi çerçevesinde Ankara Yelken Kulübü bünyesinde eğitim programları düzenlenmiş; eğitime katılan Kulüp Üyeleri, edindikleri bilgiler ışığında Ankara Yelken Kulübü kurul ve faaliyetlerine katkı sağlamaya başlamışlardır. Ankara Yelken Kulübü, AYK Pupa Yelken Projesinin sağladığı destek ve motivasyon ile kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atmış olup, bu yöndeki çabalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

İlgili Duyurular

Proje Etkinlikleri