Genel Kurul ve tarih değişikliği hk.

Ankara Yelken Kulübü'nün değerli üyeleri,

Kulübümüzün olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmek üzere 30 Mart 2021 Salı günü yapılan ilk oturumda toplantı yeter çoğunluğuna ulaşılamamıştır (bkz. erteleme tutanağı). Yeter çoğunluk aranmaksızın yapılacak ikinci toplantımız, ilk olarak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getiren 29 Mart 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi, ikinci olarak da Cumhurbaşkanlığı'nın 13 Nisan 2021 tarihli açıklaması uyarınca, zorunlu olarak ertelenmiş bulunmaktadır.

İlerleyen günlerde yeni bir zorunlu erteleme söz konusu olmaz ise, toplantımızın 21 Mayıs 2021 Cuma günü 13:00-16:00 saatleri arası Atatürk Blv. No:18 Altındağ / ANKARA adresindeki Ankara Kent Konseyi Kabul Binası'nda gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Yapılması olası yeni değişiklikler yine buradan ilan edilecektir. Tüm üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyrulur.

ÖNEMLİ: Devam etmekte olan pandemi koşulları nedeniyle, resmi olarak önerilen pandemi tedbirlerine uyulması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle toplantıya maskesiz gelinmemesini ve toplantı boyunca sosyal mesafenin gözetilmesini önemle rica ederiz.

Erteleme Tutanağı

20210330-gk-erteleme-tutanagi.jpg

Tutanaktaki imzalar, imza sahiplerinin güvenliği için kısmen gizlenmiştir.

Gündem

 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi
 3. Gündemin okunması ve değişiklik önerileri
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, mali raporların ve denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi
 5. 2018-2020 yılları bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabul edilmesi
 6. 2018-2020 yılları Yönetim Kurulu faaliyetlerinin ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
 7. Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
 8. Aidatların ve üye parasal yükümlülüklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, borçlu üyelerin üyelik durumlarının görüşülmesi
 9. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
 10. TYF ve ADF temsilcilerinin seçimi
 11. Dilek ve temenniler, kapanış

Toplantı Yeri

Genel Kurul Toplantımız Atatürk Blv. No:18 Altındağ / ANKARA adresindeki Ankara Kent Konseyi Kabul Binası'nda gerçekleştirilecektir.