Olağan Genel Kurul Toplantısı

Ankara Yelken Spor Kulübü’nün değerli üyeleri,

Ankara Yelken Spor Kulübü Yönetim Kurulunun 20.02.2024 tarihinde aldığı karar doğrultusunda Ankara Yelken Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu toplantısı 10.03.2024 Pazar günü saat 13:00 da ATO  Congresium Kongre ve Sergi Merkezi (Söğütözü Cd. No:1 Çankaya/Ankara) adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının 17.03.2024 Pazar günü saat 13:00 de yine ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi (Söğütözü Cd. No:1 Çankaya/Ankara) adresinde çoğunluk aranmaksınız aynı gündem ile yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul’umuza tüm üyelerimizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,

GÜNDEM:

1-Açılış ve saygı duruşu
2-Başkanlık Divanının seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi
3-Gündemin okunması ve değişiklik önerileri
4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Bilanço ve gelir, giderler hesaplarının ve denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi
5-2021-2023 yılı Bilanço ve gelir, giderler hesaplarının kabul edilmesi
6-2021-2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
7- Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve karar bağlanması
8- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
9-Aidatların ve üye parasal yükümlülüklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, borçlu üyelerin üyelik durumlarının görüşülmesi,
10-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
11-TYF ve ADF temsilcilerinin seçimi
12-Dilek, temenniler ve kapanış